Sales Director

GEODIS Freight Forwardings mission er at være den bedste leverandør inden for Freight management – den bedste for vores medarbejdere, kunder og leverandører.

 

Med reference til den administrerende direktør får du en central rolle i virksomhedens ledelsesgruppe. Du bliver medansvarlig for at styrke det strategiske samarbejde på tværs af organisationen, lede og udvikle dit salgsteam samt sikre udviklingen af forretningsområdet.

 

GEODIS Danmark har gennem fokus på intern innovation og markedsdrevet produktudvikling lykkedes med at levere bedre løsninger og større værdi til kunderne. Derigennem har GEODIS Danmark skabt sig en førerposition som den innovative virksomhed, der driver markedet og sætter nye standarder for hele branchen. Som ny salgsdirektør får du en central rolle ift. at sikre at GEODIS Danmarks førende position fastholdes og videreudvikles.

 

Om jobbet

Med reference til den administrerende direktør vil du indgå i en særdeles velfungerende, åben, kompetent og ambitiøs ledelsesgruppe med fokus på værdibaseret ledelse og cross-functional samarbejde, hvor der kan opstå spændende løsninger, når tingene går op i en højere enhed. Her vil du bidrage gennem sparring og idéer til udvikling af forretningen, sikre de fælles mål og få hele organisationen til at stå stærkest muligt.

 

Som Sales Director er du ansvarlig for at sikre de økonomiske mål for dit område sammen med dit salgsteam. Du bliver ligeledes ansvarlig for virksomhedens marketingstrategi.

Fleksibel ledelse af dit personale bliver afgørende for at nå dine mål, samtidig med at du sætter rammerne og udvikler og igangsætter nye arbejdsmetoder, strukturer og systemer, der understøtter virksomhedens strategi.

 

Salgsmæssigt er dine ansvarsområder:

• Salg af GEODIS’ transportløsninger indenfor luftfragt og søfragt

• Udvikling af forretningsområdet i samarbejde med kunders behov og ud fra forretningens koordinerede strategi og ambitioner

• Salgs- og markedsføringsaktiviteter og tiltag

• Digitalisering, optimering og effektivisering af salgsarbejdet

 

Om dig

Du har en stærk kommerciel profil og erfaring med udvikling af salgsfunktionen i en international koncern samt erfaring med at skabe stærke tværorganisatoriske samarbejder, der understøtter virksomhedens strategi. Du har en dyb ledelsesfaglig værktøjskasse og stor selvindsigt. Du er opmærksom på, hvad du er god til, og hvad du ikke er god til – og du er ikke bange for at sige det højt. Du er vant til at arbejde i lederteams på et strategisk niveau og trives, når tonen er åben, og hvor værdier som empati, loyalitet og ydmyghed præger tilgangen. Du taler og skriver flydende engelsk, da dette er koncernsproget.

 

Er du klar til en unik mulighed i en attraktiv global koncern?

Du får et spændende og centralt job i en dynamisk og innovativ virksomhed, der er en del af GEODIS koncernen. Virksomhedens kultur indeholder en god blanding af entreprenørånd og den lidt større professionalisme og de lidt mere faste strukturer, der eksisterer i en større koncern. Inden for de givne rammer får du en nøglerolle i organisationen og ledelsen og dermed mulighed for at arbejde strategisk og for at sætte dit præg på virksomhedens salgsfunktion. Virksomhedens fokus på udvikling og trivsel er kendetegnet ved at være en attraktiv arbejdsplads.

 

Vi søger dig, som ønsker at arbejde efter vores værdier – Passion, Trust, Innovation, Solidarity & Committment. Læs gerne mere om vores virksomhed på www.geodis.dk.

 

Din ansøgning

Finder du dette job interessant, så send din ansøgning mærket ”Sales Director” til hr.ff.dk@geodis.com hurtigst muligt.

 

Hvis du har spørgsmål så kontakt venligst Kent Husted på kent.husted@geodis.com eller på tlf. +45-36 99 80 00